Oferta educatională

      Grădiniţă şi Afterschool "Palatul Copiilor"

      Predarea este realizata atât în limba romană cât şi în limba engleză.    

     Activităţile instructiv-educative din Grădiniţa “Palatul Copiilor” au ca obiectiv fundamental îngrijirea atentă a fiecărui copil, preocuparea pentru un regim de viaţă sănătos şi o dezvoltare armonioasă de la cea mai fragedă vârstă.

     Prin activitatea ce o desfăşuram ne propunem:

 • asigurarea unei educaţii complexe şi echilibrate pentru fiecare copil,

 • crearea unor condiţii spirituale şi materiale favorabile unui cadru modern, corespunzător normelor comunitare necesare pentru o dezvoltare sănătoasă a fiecărui copil,

 • implementarea unor metode moderne şi eficiente de educaţie,

 • se asigura o atenţie dirijată către fiecare preşcolar, tratarea diferenţiată, monitorizarea atentă a progresului şi a stării de sănătate.

 

      Programul grădiniţei încurajează o educaţie civică timpurie, dezvoltarea limbajului, a gândirii logice, iar nu în ultimul rând învăţarea limbilor străine precum şi derularea unor activităţi extracuriculare care să dezvolte aptitudinile individuale: muzica, dansul, educaţia-fizică, teatrul, artele plastice, logica.

     Specific grădiniţei noastre este strânsa legătură şi comunicare cu părinţii care primesc la sfârşitul fiecarei zile informaţii despre progresul fiecărui copil.

     Aceste informaţii sunt transmise cu ajutorul caietului de corespondenta, fişe-tip de înregistrare ritmică a progresului, prin discuţii cu familia, prin seturi de fişe adăugate la portofoliul individual al fiecărui copil.

      Prin activităţile desfăşurate în grădiniţă, copiii învăţa:

 

 • să ducă un stil de viaţă sănătos, prin exerciţii fizice de înviorare, prin jocuri în aer liber, printr-o bună igienă şi o alimentaţie sănătoasă,

 • să-şi dezvolte creativitatea şi aptitudinile prin artă , muzică şi sport.

 

Părintele este partenerul cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie-grădiniţă-comunitate este hotărâtoare.

 

Grădiniţa “Palatul Copiilor”, urmează curriculumul naţional pentru grădiniţe al Ministerului Educaţiei.

 În grădiniţă funcţioneaza 4 grupe a câte maximum 12 copii.

 Pe lângă activităţile comune înscrise în orarul fiecărei grupe, sunt selectate cu grijă activităţi alese şi jocuri didactice care consolidează procesul de instruire şi educare a copiilor.

     Grădiniţa îşi desfăşoara activitatea într-un spatiu de 420 mp din care: 3 săli de activitate si dormitoare, 2 sali de masă si doua sali de portionare a mesei, o bucatarie proprie, o sală profesorală, un cabinet medical, 3 grupuri sanitare si o sala de 100 metri patrati pusa la dispozitie pentru activitatile optionale si organizari de evenimente. Gradinita dispune de o curte exterioara si loc de joaca in care copiii se vor relaxa in aer liber.

     Masa copiilor este asigurata de bucataria proprie, meniul fiind stabilit prin consultarea unui medic pediatru şi a unui specialist în nutriţie si monitorizata atent de asistenta medicala a gradinitei.

      Sănătatea este monitorizată prin triajul zilnic si supravegherea pe tot parcursul zilei a asistentei medicale a grădiniţei in colaborare cu medicul de pediatru al gradinitei.

 

Activităţile desfăşurate :

 • Activităţile prevăzute de curriculumul naţional pentru grădiniţe de Ministerul Educaţiei.

 • Educarea limbajului

 • Activităţi matematice

 • Educaţie pentru socitate

 • Teatru

 • Educaţie-fizică

 • Cunoaşterea Mediului

 • Educaţie-muzicală

 • Educaţie plastică

 • Activităţi practice şi elemente de activitate casnică

 

Activităţi opţionale:

 • Consiliere Psihologică

 • Dans

 • Bune maniere

 • Educaţie ecologică
 • Limba Germana

 • Fun Science
 • Limba Japoneză

 • Limba Engleză intensiv

 • Dans sportiv
 • Balet
 • Karate
 • Curs de creatie

 

Comunicarea cu părinţii se va realiza prin:

1).Caietul de corespondenta,

2).Emailuri săptămânale de informare si planificare,

3).Activităţi comune părinţi şi copii, expoziţii cu lucrări, serbări.

4).Consultaţii individuale cu părinţii

5).Şedinţe cu părinţii

6).Comunicare directă săptămânal

7).Facebook

 

 

Activităţi matematice

Math Lessons

  În Grădiniţa Palatul Copiilor se învaţă prin joc formele, dimensiunile şi volumul obiectelor. Copiii învaţă interactiv să numere, să calculeze şi să facă operaţii matematice în funcţie de vârstă.

                                                                                 

English

English Lessons

   În Grădiniţa Palatul Copiilor predarea este realizata atât în limba engleza cât şi în limba română prin materiale didactice interactive, cantece şi poveşti. Astfel copiii vor asimila informaţiile în ambele limbi fără dificultate.